Академията на съвременния бизнес!

Какво е ERP Academy?

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на Бизнес мениджмънта и IT. Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие. Все повече компании от бранша започват да правят свои инициативи за добавяне на практическа стойност към учебния процес и поради тази причина е създадена ERP Academy, която има за цел да разпространява глобално ERP знанието.

Защо ERP Academy?

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат ERP браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка.

ERP Academy дава възможност за реализация и кариера в един от най-проспериращите сектори.

Първата стъпка от дейността на ERP Academy е създаването на Магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“.

Съвместно с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), ERP Academy създаде първата у нас магистратура по ERP системи, която е насочена към обучение на студенти с икономическа образование, подготвяйки ги за бизнес консултанти. „Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса.

В магистърската програма са събрани едни от най-добрите ERP лектори в България, представители на някои от най-големите български компании за разработка и внедряване на бизнес софтуер – ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим ВИЖЪН България, SAP, Oracle,  и други, както и водещи експерти в областта на управлението на проекти, управлението на бизнес процесите, маркетинга, финансите, онлайн бизнеса и други ключови за бранша сфери.

В рамките на магистратурата и учебните курсове студентите се запознават с най-популярните системи за управление на бизнеса, създадени от български и чуждестранни разработчици, което им позволява да натрупат богат опит с разнообразни бизнес софтуерни решения, научавайки повече за начина, по който функционират.

Компаниите, партньори на ERP Academy осигурят редица възможности за стаж и работа на обучаващите се.

Какви са целите на ERP Academy?

Мисията на ERP Academy е да добави практическа стойност в образователната система, чрез:

⇒ Създаването на уникални за България и Европа програми, които са фокусирани върху подготовката на кадри за кариера в сегмента на бизнес софтуера;

⇒ Изпращане на гост-лектори от ERP бранша в подходящи дисциплини, с цел повишаване на стойността на учебния процес;

⇒ Изготвяне на учебници и различни помагала, които лесно да могат да бъдат внедрени в учебния процес на изучаваните в университетите дисциплини;

⇒ Различни практически курсове за ERP системите;

⇒ Подготовка на хората от бранша за развитие в научна дейност, чрез висококачествена обучителна програма за докторанти и други;

⇒ Осигуряване на стаж и работа в ERP компаниите в България.

Повече информация можете да откриете в сайта на ERP Academy, както и в официалната страница във Фейсбук.