Системи за управление на връзките с клиенти (Customer Relationship Management) – CRM

Customer Relationship Management (CRM) е стратегия за управление на взаимоотношенията и взаимодействията на компаниите с техните потенциални и настоящи клиенти.

Много често CRM се възприема само като софтуерно решение, което автоматизира процесите в маркетинга и продажбите и се пропуска неговата основна характеристика, а именно, че CRM е философия, която поставя клиента и неговите потребности в центъра на фирмената дейност.

Сред основните теми, заложени в специализирания курс са изграждане на CRM стратегия за привличане и задържане на клиенти, избор на подходяща система и преглед на актуалните решения на пазара, методология за внедряване на CRM.

По време на обучението студентите и курсистите се запознават с философията на CRM и получават необходимите знания за това как се достига до нови клиенти, прилагане на правилни маркетингови техники и как те да бъдат максимално ефективни спрямо поставената таргет група.

Ползи от завършването на курса

Методология за избор и внедряване на CRM – темата дава основни знания, свързани с намирането и внедряването на правилното CRM решение, което да съчетава стратегиите и целите на компанията. Следването на методология за внедряване дава сигурност и увереност на участниците в крайният резултат, който ще получат след приключване на проекта.

Подобряване на процеса по превръщането на потенциалните клиенти в реални – Преследването на голям брой потенциални клиенти неминуемо води до увеличаване на продажбите и печалбите. Но управлението на процеса по превръщане на потенциалния клиент в реален не може да бъде управляван ефективно без използването на технологични средства заложени в една CRM система.

Подобряване на клиентското сегментиране – Успешният маркетинг до голяма степен зависи от натрупването на полезна информация за клиентите, която впоследствие да може да бъде използвана за маркетингови и търговски цели. Курсистите ще придобият както теоретични така и практически знания и умения за планиране и провеждане на ефективни маркетингови кампании.

Подобрено обслужване на клиентите – CRM решенията включват достъп до централизирани данни за клиентите, техните покупки, както и цялата проведена с тях комуникация. Натрупването и правилното използване на тази информация може да доведе до повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Увеличаване на кръстосаните продажби – Комбинирайки натрупаните данни за клиентите и техническите възможности на CRM системите днес, фирмите могат да запазят лоялността на своите клиенти и увеличат приходите си като предлагат допълващи и/или изцяло нови продукти на съществуващите си клиенти.

Сигурност и архивиране на CRM – Сигурността на клиентските данни е чувствителна тема за всяка фирма. Тя трябва да се грижи както за тяхното правилно архивиране така и за осигуряване на максимална сигурност, осигурявайки добре конфигурирани права за достъп.