Бизнес интелигентни системи (Business Intelligence)

В днешният бизнес всеки бъдещ мениджър трябва да разбира от данни и да притежава добри аналитични способности. Широкото навлизане на Business Intelligence системите изисква познаване на техните възможности.

С този Business Intelligence курс, воден от професионалисти с над 10г. стаж, Вие получавате шанс за успешна кариера без значение дали имате намерение да работите в българска, международна компания или публичен орган.

Business Intelligence курсът ще Ви даде възможност да се запознаете с реални решения за компании от различни индустрии. В сътрудничество със специалисти от водеща ИТ компания Вие ще получите достъп до върхови технологии и ноу-хау за тяхното използване.

Придобитите знания ще Ви помогнат да използвате ефективно BI системите в ежедневната работа и да поставяте изискванията си към подобни решения.

Ползи от курса

 Отлични перспективи за работа в национални и международни компании
 Разбиране на процесите в многообразни и сложни организации
 Развиване на лидерски умения

Не забравяйте

В момента, когато четете тази информация, една нова компания се е сдобила с Business Intelligence решение. Тази компания има нужда от специалисти.