Новини и информация Новини от партньори

На какво да обърнете внимание при избор на ERP система?

 

Статия от блога на партньорите ни ITC Consult

 

Внедряването на ERP система е сложен процес и успешното му завършване съвсем не е гарантирано. Според ежегодни проучвания голям процент от внедряванията надхвърлят срока и/или бюджета си, или не постигат целите си.

Внедряването на такъв тип софтуер за управление на бизнеса е ефективно решение, което оказва благоприятно влияние върху всички нива в дадена компания.

Споделяме с вас кратки насоки за това на какво е необходимо да обърнете внимание при избор на ERP система:

Функционалност

Функционалността на системата представлява степента, в която тя покрива информационните нужди на компанията.

Гъвкавост

Гъвкавостта на една система представлява степента, в която е способна да се отговаря на нуждите за различни типове бизнес и различни стилове на управление.

Лекота на употреба

При по-лесното възприемане от потребителите, лекотата на употреба пести средства и време. Това води до по-навременна, по-точна и като цяло по-използваема информация.

Интегрираност

Връзката между отделните модули на една ERP система спомага за своевременен поглед над случващото се в дадената организация, дава възможност за по-добър контрол и автоматизира бизнес процесите.

Бързо и ефективно внедряване

Процесът на внедряване на ERP може да варира в широки граници за всяка фирма. Обикновено софтуерните решения са мащабни и гъвкави спрямо организацията. Въпреки това, конкретна операция или критични бизнес данни трябва да бъдат прецизно следени и е възможно да изискват промени в софтуера.

Единствената магистратура в България и Европа, която обучава специалисти по бизнес софтуер от клас ERP стартира и дистанционна форма на обучение, а първите студенти, които кандидатстват ще получат 20% стипендия за целия период на следването си.

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е магистърска програма, която е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат задълбочени познания в областите на икономиката и IT технологиите, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.

Кандидатствай сега!

Изпрати своето CV на имейл info@erpacademy.bg и наш представител ще се свърже с теб!

Юлияна Георгиева
Маркетинг – ВУЗФ

Изпрати запитване