Новини и информация

4 ползи от ERP системите за компаниите, работещи в сферата на услугите

Бизнес софтуерът от клас ERP интегрира различните функции в компаниите, подобрявайки всички бизнес процеси, сред които управление на поръчките и инвентара, доставките, продажбите, човешките ресурси, счетоводството, маркетинга и други.

Основна характеристика на всички ERP системи е споделената база данни – информацията се въвежда само веднъж, като автоматично се отразява навсякъде и става достъпна в реално време за всички лица, работещи в съответните отдели.

Сред основните ползи от ERP системите за компаниите, работещи в сферата на услугите са:

Интегриране на финансовата информация
Води до спестяване на време и минимизира възможностите за грешки.

Подобрява отчетността
ERP системата събира и систематизира информацията от всички основни бизнес процеси и звена.

Управление на проекти и ресурси
Управление на проекти, ресурсите за тяхното изпълнение, разпределяне на дейностите и задачите, отчетност и контрол върху тяхното изпълнение.

Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)
Модул CRM показва поведението и нуждите на клиентите, като повишава качеството на обслужване и дава основа за дългосрочни взаимоотношения с тях.

ERP автоматизира бизнес процесите и подобрява производителността, увеличавайки  ефективността чрез намаляване на времето, необходимо за завършване на всеки един бизнес процес. Благодарение на високата степен на стандартизация и автоматизация на процесите  се повишава гъвкавостта на бизнеса, което му позволява да постигне устойчив растеж.