Блог

Доц. д-р Даниела Илиева: IT проектите са специфичен бизнес елемент и комуникационните процеси са различни

Доц. д-р Даниела Илиева е професионален трейнър – консултант по Бизнес етикет и международен протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol (Брюксел, Белгия). Тя е също сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг.

Профилът й включва богат опит с бизнес етикет и протокол, бизнес коучинг, мениджмънт на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурни комуникации и презентационни умения. Тя е единственият трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и управление на имиджа. Сред нейните клиенти са Microsoft, Sitel, Pepsi, TRACE, Junior Achievement Bulgaria, Unitcargo, Pipe System Bulgaria, Български зъболекарски съюз, Сдружение на фамилния бизнес, Института по публична администрация, големи кантори, както и други частни и правителствени организации.

Доц. д-р Илиева също е Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет” – изтъкната неправителствена организация, която работи в областта на право, свързано с информационните и комуникационните технологии. В момента Фондацията е определена като една от най-успешните организации в Европа, благодарение на многобройните национални и международни проекти, чрез които адресира чувствителни теми.

Доц. д-р Даниела Илиева е сред преподавателите в магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“, където води курс по „Бизнес комуникации в IT проекти“. Иновативната магистърска програма, която има изцяло бизнес и практическа насоченост се реализира от образователната организация ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Практическата насоченост на курса „Бизнес комуникации в IT проекти“ се изразява в това, че обучаваните са силно изкушени и мотивирани да започнат използването на всички представени техники и умения веднага. Приложимостта е валидна не само в бизнес средата, но и в личните взаимоотношения и комуникация.

Освен задължителните познания, свързани с писмена, вербална и невербална комуникация, студентите и курсистите получават бързо-резултатни техники от Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, както и специфични презентационни умения, които ги превръщат в убедителни и уверени комуникатори и презентатори.

Обучителният модул разглежда също бизнес етикетът и причините, поради които той се изменя и „модернизира“ не само в посока опростяване на правилата, но и влияние от модните тенденции в облеклото и стила.

Какво още ни сподели доц. Илиева, вижте в следващите редове.

Какво да очакват студентите по време на курса „Бизнес комуникации в IT проекти“?

Изучаваме бизнес комуникации, за да се научим да общуваме не по-добре в бизнес среда, а отлично. IT проектите са много специфичен бизнес елемент и комуникационните процеси тук са типични, но и много различни. Курсът обучава магистрите в особеностите на модерната бизнес комуникация, където времето е от решаващо значение. Разглеждаме нюансите на вербална и невербална компетентност, личностен имидж, дигитални аспекти на комуникационния процес, как чрез думи, жестове и поведение да постигнем желания от нас резултат по-бързо.

Най-хубавото е, че техниките и стратегиите, които изучаваме в курса, са приложими и извън бизнес среда. Студентите са изкушени да пробват веднага наученото и често дават изключително впечатляваща обратна връзка.

Може ли всеки човек да придобие добри презентационни и комуникациионни умения? Колко важни са те за бизнеса?

Светът има нужда от всякакви хора и някои са родени презентатори, други не са. Но всички имаме потенциала да се научим, ако желаем. Курсът „Бизнес комуникации в IT проекти“ предоставя тази възможност – да се научим да представяме на първо място себе си, а после идеите и проектите си, по начин, който да е адекватен на средата и ситуацията. Комуникационните и презентационни умения не са “рецептурни” умения, а са строго индивидуални и съответно се развиват строго индивидуално. В рамките на курса, студентите изучават собствените си налични и липсващи ресурси и всеки има възможност да изработи и надгради това, което му е нужно.

Групите ни са много диверсифицирани и образователният подход е по-скоро фасилитиращ за специфични знания и умения.

Важността на комуникационните и презентационните умения е описана в едно ключово изречение: “Комуникацията е трансфер на информация за постигане на по-голямо разбиране”. Ние придаваме още по-дълбок смисъл на това значение като изучаваме каква информация, от кого на кого, кога, по какъв начин и в какъв вид, с каква интонация, че даже и с какъв дрес код да бъде “трансферирана”.

Приемът за магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ е целогодишно отворен. Информация за условията за записване, както и контакти на нашия екип за повече информация можете да откриете ТУК>>