Теодора Мошолова

Теодора Мошолова
ERP.BG

Теодора Мошолова е консултант ERP системи в “И Ар Пи България” ООД (ERP.BG). Завършва бакалавърска и магистърска степен по „Бизнес информатика“ в Университета за национално и световно стопанство.

Преминала е обучения по дизайн и анализ на бизнес процеси. Преди това Теодора е работила като програмист във финансово-консултантска фирма.

Интересите й обхващат оптимизирането и планирането на производствените мощности с помощта на ERP системите, подобряването, управление и оптимизиране на бизнес процесите на компанията чрез BPM.