Стефан Николов

Стефан Николов
ITC Consult

Стефан Николов е собственик на ITC Consult – първата изцяло консултантска ИТ фирма в Пловдив, която стартира през 2006 г. с цел да бъде мост между нуждите на клиента и доставчиците на информационни технологии. Oт самото си създаване компанията е фокусирана върху оптимизирането на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в ИТ.

През 2007 г. Ай Ти Си Консулт стартира проучване за доставчици на бизнес софтуер по молба на свой клиент от производствения сектор. След редица срещи с фирми, предлагащи софтуерни решения за управление на бизнеса, Ай Ти Си Консулт избира фирма ERP.BG (тогава Алое Ко ООД) и разработената от нея ERP система EnterpriseOne®. Много важно било, че системата е всеобхватна, както и че е процесно, а не документно ориентирана.

След като се запознава детайлно с EnterpriseOne®, Ай Ти Си Консулт не само успешно консултира своя клиент при избора на ERP система, но впоследствие решава да се заеме и с внедряването ѝ в производственото предприятие.

През 2008 г. Ай Ти Си Консулт и ERP.BG сключват партньорство. ERP.BG осигурява обучение на компанията, както и лицензи за EnterpriseOne® и хардуерно оборудване, обезпечавайки безпроблемната работа на системата.

Днес Ай Ти Си Консулт е Златен партньор на ERP.BG и има зад гърба над 35 проекта по внедряване на EnterpriseOne® в различни производствени и търговски компании в България. Фирмата предоставя консултантски услуги, насочени към оптимизиране на бизнес процесите и бизнес анализи чрез внедряване на ERP платформата.