Мария Савова

Мария Савова
„М Холдинг“ АД

Мария Савова е старши ERP консултант в „М Холдинг“ АД.  Работи повече от 10 години в сферата на бизнес софтуера. Била е от страната на консултантска фирма, която предлага софтуер и от клиентска страна като ръководител на проект при внедряване на ERP система в България и САЩ във фирмите от групата на „М Холдинг“ АД. Сред последните проекти, които успешно реализира в холдинга са дигитализация на лоялната клиентска програма на магазини „Мания“, както и участието й като ръководител на проекта по разработването на мобилното приложение Mania VIP Club.

През 2015г. Мария Савова е част от първия випуск на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“, която завършва успешно с цел да надгради натрупаните знания и опит до момента. По този начин получава доверието да бъде мениджър на проекта по внедряване на ERP система във всички компании от групата на „Мания“ и има водеща роля при избора на подходяща система, анализа и дизайна на процесите, което е една сбъдната мечта за Мария. Холдингът, в който е старши ERP консултант работи в областта на търговията на дребно и едро в България и Гърция, като повече от 20 години успешно развива цялата верига, свързана с осигуряването на употребявани облекла, включваща събиране в САЩ и последваща преработка, която се извършва в България, а от 2017 година и в Щатите.