Иван Аржентински

Иван Аржентински
ERP.BG

Иван Аржентински е основател и управляващ съдружник на „И Ар Пи България“ ООД (ERP.BG) – един от първите български разработчици на ERP системи. Като технологичен предприемач и опитен софтуерен специалист той има ключова роля в създаването на редица бизнес софтуерни продукти, като ERP системата EnterpriseOne® и InfoStar®.

Иван е и ръководител на програмния отдел и главен идеолог с ключово участие в създаването на всички софтуерни продукти на компанията, включително системата InfoStar®, ERP системата EnterpriseOne®, CRM решението EnterpriseOne® CRM и др. Той е и в основата на визията на ERP.BG за развитието на една изцяло мобилна ERP система, оптимизирана за смартфони и таблети, с интегрирани модули за бизнес анализи (BI), управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), обединени комуникации, управление на проекти и др.

Иван е завършил паралелката по информатика в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” и има бакалавърска степен по информатика от Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Също така притежава сертификат за успешно завършен „Уъркшоп по управление на инвентара” от APICS (American Production and Inventory Control Society), международна организация за обучение и сертифициране в областта на управлението на ресурси.

Професионалните му интереси са в сферата на разработката на бизнес софтуерни решения, мобилните технологии, управлението на бизнес процеси и BPM системите, както и технологиите за управление на проекти.

Участвал е в проектите „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия“ и „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“ на Българската академия на науките. Съавтор е заедно с Наталия Футекова на научната публикация „Основни бизнес проблеми на малките и средни предприятия в България и информационни системи като инструмент на решаването им през призмата на организационната стратегия”.

Повече информация за Иван Аржентински можете да откриете на адрес www.argentinski.com