доц. д-р Огнян Томов

доц. д-р Огнян Томов

Огнян Томов е машинен инженер, доктор по индустриален мениджмънт. Автор и съавтор на над 45 научни публикации и книги.

Хоноруван доцент в ТУ София. Има специализации в Русия, Англия, Белгия, Словения и Германия. Един от първите специалисти по ERP в България.

Има над 20 успешни проекта у нас и в чужбина по внедряване на BAAN IV, MS Dynamics NAV, Infor LN ERP, abas ERP, SAP, iRenaissanse ERP и други.

Консултант и лектор по Lean Manufacturing, Business Processes Reengineering, Theory of Constraints, Supply, Inventory and Production Management, Systematic Innovations – SI/TRIZ, Sales & Operations Planning, Manufacturing Execution Systems и други.