доц. д-р Даниела Илиева

доц. д-р Даниела Илиева
ВУЗФ

Доц. д-р Даниела Илиева е професионален трейнър – консултант по Бизнес етикет и международен протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol (Брюксел, Белгия). Тя е също сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг.

Профилът й включва богат опит с бизнес етикет и протокол, бизнес коучинг, мениджмънт на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурни комуникации и презентационни умения.

Доц. д-р Илиева е често канена като гост-лектор за различни академични и бизнес събития. Тя е единственият трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и управление на имиджа. Сред нейните клиенти са Microsoft, Sitel, Pepsi, TRACE, Junior Achievement Bulgaria, Unitcargo, Pipe System Bulgaria, Български зъболекарски съюз, Сдружение на фамилния бизнес, Института по публична администрация, големи кантори, както и други частни и правителствени организации.

Доц. д-р Илиева също е Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет” – изтъкната неправителствена организация, която работи в областта на право, свързано с информационните и комуникационните технологии. В момента Фондацията е определена като една от най-успешните организации в Европа благодарение на многобройните национални и международни проекти, чрез които адресира чувствителни теми.

Тя е сертифициран експерт по Международен туризъм и хотелиерски мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация и магистърска степен по Маркетинг. Освен това e доктор по Икономика
(социално управление) и е добила академичната длъжност доцент по Мениджмънт на бизнес процеси и бизнес комуникации с основен академичен труд книга на тема „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: процес, насоки и програми”).

Доц. д-р Даниела Илиева е лектор във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в Богословския факултет на Софийски университет, както и в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Тя е почитан и ценен актив за тези висши училища, тъй като предоставя най-актуалното образование по темите бизнес етикет и бизнес комуникации, организационно поведение, бизнес мениджмънт и управление на човешки ресурси, като осъществява и така необходимата връзка между бизнеса и академичния свят.

Повече информация можете да откриете на адрес https://daniela.bg/