доц. д-р Антон Герунов

доц. д-р Антон Герунов
LogSentinel

Доц. д-р Антон Герунов е експерт в областта на анализа на данни, защитата на личните данни, управление на риска и бизнес моделиране. Има над 10 години опит в частния и публичния сектор. Работил е като международен бизнес консултант и ръководител проекти за международни компании. Бил е съветник в Министерския съвет и е ръководител планирането и изпълнението на проекти и програма в сферата на електронното управление.

Участвал е в изготвянето на законодателни промени в Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация и Закона за достъп до обществена информация. Ръководител е националната инициатива за Отворени данни за периода 2014-2017 г. Антон Герунов има защитен докторат и е доцент по управление на риска в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 30 статии в международни и национални научни издания, три монографии и редица доклади на конференции в областта на моделирането и анализа.

В момента е оперативен директор на ЛогСентинел – иновативна ИТ компания, използваща блокчейн технологии.