ДИПЛОМИРАНЕ


ДИПЛОМНА ЗАЩИТА – ЮЛИ 2018


Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата лятна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 март 2018 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба във фронт офиса на ВУЗФ. Сканирани молби с положен подпис ще се приемат само на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Изпращаненамолба

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

30 май 2018 г. – Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

25 юни29 юни 2018 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“.

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа! Моля да носите с Вас студентските си книжки за удостоверяване на оценките.

За студентите, които ще полагат изпит на ликвидационна сесия, срокът за полагане на подпис в главната книга е до 10.07.2018 г.

29 юни 2018 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител във фронт офиса на ВУЗФ и в електронен вариант на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Предаваненадипломнаработа

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

 

ВАЖНО: За да бъдете допуснати до защита на дипломна работа е необходимо:          

  • Да нямате финансови задължения към ВУЗФ;
  • Да не дължите книги към библиотеката на ВУЗФ;
  • В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на дипломната работа да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане до защита в размер на 300 лв.; Моля да вписвате в основанието за плащане: Административна такса за допускане до защита през 07.2018 г., 3-те си имена и факултетен номер;
  • Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“;
  • В случай, че сте пропуснали срокове, а искате да се явите на тази сесия, заплащате административна такса в размер на 500 лв.

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ: http://diplomirane.vuzf.bg/ При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.


ДИПЛОМНА ЗАЩИТА


Уважаеми дипломанти,

Дипломната защита ще се проведе на 26 юли 2018 г. (четвъртък).

Тези от Вас, които няма да успеят да се подготвят за лятната сесия на дипломни защити, имат възможност в срок до 15.06.2018 г. да подадат на място във фронт офиса на ВУЗФ или да изпратят сканирана на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg молба до ректора за предепозиране за следваща защита (в случай, че темата и научния ръководител остават същите).

От този линк можете да изтеглите бланка на молбата. (примерен текст, който бихте могли да впишете към нея: Моля да разрешите молбата ми за явяване на дипломна защита да бъде предепозирана за 10.2018 г.)


Примерни теми за дипломни работи можете да откриете ТУК и ТУК>>


ДИПЛОМНА ЗАЩИТА – ОКТОМВРИ 2018

Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата есенна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 юни 2018 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба във фронт офиса на ВУЗФ (понеделник – петък). Сканирани молби с положен подпис ще се приемат само на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Изпращаненамолба или на следния имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

Бланки на молбите, както и списък с информация за катедрите може да намерите в прикачените файлове или на сайта на ВУЗФ.

10 август 2018 г. – Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

17 септември21 септември 2018 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“ по график за който ще получите допълнителна информация.

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!  Моля да носите с Вас студентските си книжки за удостоверяване на оценките.

21 септември 2018 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител във фронт офиса на ВУЗФ (понеделник – петък) и в електронен вариант на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Предаваненадипломнаработа или на следния имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

8 октомври 2018 г. – Изпращане на рецензии до дипломанта

11 октомври 2018 г. – Дипломни защити

ВАЖНО: За да бъдете допуснати до защита на дипломна работа е необходимо:

  • Да нямате финансови задължения към ВУЗФ;
  • Да не дължите книги към библиотеката на ВУЗФ;
  • В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на дипломната работа да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане до защита в размер на 300 лв.;

 

ВАЖНО: Моля да вписвате в основанието за плащане: Административна такса за допускане до защита през  10.2018 г., 3-те си имена и фак.№

  • Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“;
  • В случай , че сте пропуснали някои от сроковете упоменати по-горе, а желаете да се явите на тази сесия (10.2018 г.), е необходимо да подадете молба до ректора на ВУЗФ, придружена с квитанция за запатена административна такса в размер на 500 лв.

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ: http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFMasterGraduate


Примерни теми за дипломни работи можете да откриете ТУК и ТУК>>