Димо Господинов

Димо Господинов
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГОСПОДИНОВ И ГЕНЧЕВ“

Димо Господинов е адвокат в София, основател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ (GGlaw). Сертифициран експерт по защита на данните в ЕС (CIPP/E) и управление на системи за защита на данните (CIPM), както и Fellow of Information Privacy (FIP) към Международната асоциация на професионалистите в областта на личните данни (IAPP). Специалист по електронни доказателства и колективни искове в гражданския процес.

Международен сътрудник към Американската адвокатска колегия.

Занимава се с процесуално представителство и консултации за бизнеса във връзка с информационна сигурност, корпоративно и интелектуално право.

Проявява задълбочен интерес към използването на информационни технологии в правото и по-специално – като доказателства в гражданския процес.

Димо Господинов е основател и член на УС на Фондация „Институт за етика и аналитика на данните“ (ИДЕА).