Георги Бекяров

Георги Бекяров
Senior Cloud / CRM / CX consultant

Георги Бекяров е софтуерен консултант и архитект с близо 20-годишен опит с внедряването на водещи ERP, CRM и маркетинг решения за големи международни клиенти в областта на застраховане, финанси, банкиране, телекоми и други. Практически ориентиран и с разнообразен опит от всички етапи и нива на внедряването.