Анастас Шопов

Анастас Шопов
ERP.BG

Анастас Шопов е управляващ директор на софтуерната компания ERP.BG.

Има повече от 10 години опит като консултант при внедряване на цялостни бизнес решения (ERP, CRM и BI).

Фокусиран е върху добавяне на стойност за клиента чрез използване на най-добрите световни практики в сферите на маркетинга, продажбите, управлението на проекти и др.