Курс по FI (SAP)

КУРС ПО FI (SAP)


Това е идеална възможност за начало на кариера като SAP FI или SAP CO консултант. Ще се запознаете с бизнес процесите в решението SAP ERP Financials, което включва FI (Финансово счетоводство) и CO (Управленско счетоводство).


ЦЕЛИ НА КУРСА:

Идентифициране на функционалните области в решението SAP ERP Financials;
Запознаване с ключовите възможности на SAP ERP Financials, използвайки определени
 бизнес процеси;
Определяне аспектите на интеграцията.


ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ:

   Участници, които се интересуват от общ преглед на решението SAP ERP Financials;
   Членовете на екип по внедряване на SAP ERP Financials, които участват в първоначалните фази по организация и дизайн;
   Начинаещи в сферата на SAP, които искат да започнат развитието си в модули FI и/или CO;
   Потребители на SAP в модули FI и CO, които искат да обогатят знанията си.


ТЕМИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОКРИТИ НА КУРСА:


Общ преглед


Представяне на SAP SE и SAP ERP;
Организационни структури в SAP ERP;
Общи компоненти.


SAP FI (Финансово счетоводство)


Основни данни;
Главна книга;
Сметки вземания;
Сметки задължения;
Банки;
Дълготрайни активи


SAP CO (Управленско счетоводство)


Разходни елементи;
Разходни центрове;
Вътрешни поръчки;
Производствени разходи;
Анализ на рентабилност.


Курсът ще се проведе през втория семестър на ERP магистратурата.

Очаквайте обявяване на точен график.

www.bgbs.bg