ДИПЛОМИРАНЕ

Срокове за дипломни защити – юли 2017 г.


Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата лятна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 март 2017 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба в дирекция „Учебна дейност“ .

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

Сканирани молби ще се приемат само на посочения адрес: diplomiraneMA@vuzf.bg

31 май 2017 г.Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

30 юни 2017 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител в дирекция „Учебна дейност“ и в електронен вариант на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

до 30 юни 2017 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в „Учебен отдел“.

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!  Моля, носете с Вас студентските си книжки за удостоверяване на оценките.

За студентите, които ще полагат изпит на ликвидационна сесия, срокът за полагане на подпис в главната книга е до 10.07.2017 г.

Дипломните защити ще се състоят на 27 юли 2017 г.

Предстои да се състои семинар относно изготвянето на дипломните работи и подготовката за дипломните защити.

По-долу ще видите видеото и презентацията от миналия семинар по тези теми:

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ в секция „Дипломиране“.  При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.

Успех!