ДИПЛОМИРАНЕ


ПРЕДСТОЯЩ СЕМИНАР ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

На  25 февруари 2018 г. (неделя) от 12:00 до 13:00 часа в зала 501 във Висшето училище по застраховане и финанси зам.-ректора по учебната дейност и качеството – доц. д-р Виржиния Желязкова ще проведе семинар, относно насоки за изготвяне на дипломни работи и подготовка за дипломна защита.


Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата лятна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 март 2018 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба във фронт офиса на ВУЗФ. Сканирани молби с положен подпис ще се приемат само на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Изпращаненамолба

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

30 май 2018 г. – Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

25 юни29 юни 2018 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“.

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа! Моля да носите с Вас студентските си книжки за удостоверяване на оценките.

За студентите, които ще полагат изпит на ликвидационна сесия, срокът за полагане на подпис в главната книга е до 10.07.2018 г.

29 юни 2018 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител във фронт офиса на ВУЗФ и в електронен вариант на посочения адрес в сайта: http://diplomirane.vuzf.bg/#Предаваненадипломнаработа

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

 

ВАЖНО: За да бъдете допуснати до защита на дипломна работа е необходимо:          

  • Да нямате финансови задължения към ВУЗФ;
  • Да не дължите книги към библиотеката на ВУЗФ;
  • В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на дипломната работа да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане до защита в размер на 300 лв.; Моля да вписвате в основанието за плащане: Административна такса за допускане до защита през 07.2018 г., 3-те си имена и факултетен номер;
  • Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“;
  • В случай, че сте пропуснали срокове, а искате да се явите на тази сесия, заплащате административна такса в размер на 500 лв.

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ: http://diplomirane.vuzf.bg/ При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.


Примерни теми за дипломни работи можете да откриете ТУК и ТУК>>