Бизнес комуникации в IT проекти (Business Communications)

Динамичната бизнес среда изисква от всеки човек да бъде буден и осъзнат за заобикалящия ни свят. Дори и в работата си ние комуникираме на много нива ежеминутно и убедеността, че посланието ни е изпратено успешно спрямо аудиторията, води до самоувереност и съответно убедителност. А самоуверените и убедителни комуникатори са тези, които успяват да постигнат успешна комуникация.

Практическата насоченост на курса се изразява в това, че обучаваните са силно изкушени и мотивирани да започнат използването на всички представени техники и умения веднага. Приложимостта е валидна не само в бизнес средата, но и в личните взаимоотношения и комуникация.

Освен задължителните техники, свързани с писмена, вербална и невербална комуникация, студентите и курсистите получават бързо-резултатни техники от невро-лингвистично програмиране (НЛП), коучинг, а също и специфични презентационни умения, които ги превръщат в убедителни и уверени комуникатори и презентатори.